پایگاه خبری تحلیلی درچه

سیاه پوستان امریکایی خواهان حقوق بشر در این کشور

کدخبر: 6408
مرداد ۳۰, ۱۳۹۳ در ساعت ۳:۵۴ ب.ظ

به گزارش درچه، سیاهی پوست هنوز هم در آمریکا دردسر ساز است. حتی اگر رئیس جمهور، دادستان و خیلی از آدم های مهم دیگر هم سیاه پوست باشند. پوست سیاه در آمریکا هنوز هم مجوزی است برای این که پلیس به تو مشکوک شود، اگر دلش خواست به تو شلیک کند، حتی اگر سلاحی به همراه نداشته باشی. تیرگی پوست مجوزی است برای رسانه ها که یک زن سیاه پوست را حتی اگر همسر رئیس جمهور آمریکا باشد، به خاطر این که مانند ژاکلین کندی زیبا نیست، مسخره کنند.

خیلی ها وقتی که اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا انتخاب شد از تحقق رویاهای مارتین لوتر کینگ و ثمره مقاومت رزا پارکس سخن گفتند. اما ظاهرا داستان نژاد پرستی در آمریکا پایانی ندارد، حتی اگر “دوازده سال بردگی” استیو مک کوئین هم جایزه اسکار بگیرد بازهم آمریکا سیاهان را به خاطر سیاه بودنشان می کشد.

پایگاه آمریکایی “آکیوپای” دیروز در گزارشی نوشت در هر ۲۸ ساعت یک سیاه پوست در آمریکا کشته می شود. حالا سیاه پوستان در فرگوسن آمریکا برای مقابله با این رفتار خصمانه پلیس دو هفته است که خیابان ها را در اختیار خود گرفته اند.

اعلام حکومت نظامی، مداخله پلیس ایالتی و ارتش هم نتوانسته آرامش را به میسوری آمریکا باز گرداند. اوباما دیروز دست به دامان اریک هولدر دادستان کل آمریکا شد، تا شاید مامور مخصوص حاکم بزرگ بتواند مانند “میتی کومان” کارتون های کودکی مشکل فرگوسن را حل کند. با این حال اعتراض های ضد نژاد پرستی در فرگوسن همچنان ادامه دارد. آسوشیتد پرس می نویسد: سفر دادستان کل آمریکا هم نتوانسته خشم معترضان را کم کند. دویچه وله نوشت پلیس فرگوسن آمریکا آماده اعمال خشونت های بیشتر شده است . از سوی دیگر واکنش به خشونت پلیس آمریکا از مرزهای این کشور فراتر رفته است.

مصر از واشنگتن خواست به حق تظاهرات احترام گذاشته و خویشتنداری کند. روسیه و چین نیز ازرفتار پلیس آمریکا انتقاد کرده اند. سازمان عفو بین الملل برای نخستین بار نمایندگان حقوق بشر خود را برای بررسی رویدادها و خشونت ها به شهر فرگوسن میسوری اعزام کرد.

ناوی پیلای، کمیساریای عالی سازمان ملل هم درگیری های بین پلیس و معترضان در شهر «فرگوسن» از شهرهای حومه ای «سنت لوییس»، یکی از شهرهای بزرگ آمریکا در ایالت میسوری را یادآور خشونت های نژادی دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی دانست. فرگوسن دارد جای خود را در جنبش حقوق مدنی آمریکا ، در کنار هارلم، مونتگموری، آلاباما، لیتل راک، واتس در لس آنجلس و ممفیس در تنسی باز می کند. حالا باید یکی مانند هاوارد زین پیدا شود تا ادامه تاریخ مردمی آمریکا را به نگارش در آورد.
منبع: خراسان

[1] [2] [3] [4]

[1] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F6408%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a8%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25af.html&linkname=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F6408%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a8%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25af.html&linkname=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F6408%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a8%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25af.html&linkname=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F6408%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2588%25d9%2582-%25d8%25a8%25d8%25b4%25d8%25b1-%25d8%25af.html&linkname=%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1