پایگاه خبری تحلیلی درچه

برگزاری همایش عفاف و حجاب

کدخبر: 5398
تیر ۲۴, ۱۳۹۳ در ساعت ۳:۲۳ ب.ظ

به گزارش درچه، همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام و روز عفاف و حجاب همایشی با همین عنوان در سالن همایش فرهنگسرای شهرداری درچه برگزار گردید.

در این همایش که خانم پناهی به ایراد سخنرانی پرداخته و عفاف و حجاب را زینت و نشانه ی بندگی خدا و باعث شخصیت بخشی به زن در مطرح نمود: باسلاح محبت فرزندان خود را به سوی حجاب دعوت کنید حجاب فطری و عقلی است که در گذشته هم بوده است. حجاب مرواریدی در صدف و آرامش و استحکام خانواده و جامعه همان آزادی فکری است. “بهشت را به بها دهند نه به بهانه” متواضع باشید زحمت بکشید و سختی ها را تحمل کنید و بندگی خدا را درست بجا بیاورید بزرگترین سرمایه تفکر و عقل است . انسان بین دور اهی عقل و نفس می ماند. وقتی عقل رشد کند همه چیز با تدبیر پیش می رود و غریزه ی حیوانی هوای نفس ضعیف می گردد و انسان پیرو عقل خویش می شود. در ادامه با اشاره به آیات و روایات و زنان را به رعایت عفاف و حجاب دعوت کردند.

وی گفت: عدم توجه مادران به رعایت عفاف و حجاب دخترانشان بود و اینکه در آینده ی دختران تاثیر سوء می گذارد و در آینده مقصران اصلی بی حجابی دختران ، مادران آنها می باشند که در سنین پایین تر به این مسئله توجه ننموده اند.

لازم به ذکر است در کنار این همایش نمایشگاه عفاف و حجاب نیز به مدت دو روز در فرهنگسرای شهرداری درچه دایر بود.

 

pic003 [1]

 

pic006 [2]

 

pic014 [3]

 

 

[4] [5] [6] [7]

[1] تصویر: http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2014/07/pic003.jpg

[2] تصویر: http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2014/07/pic006.jpg

[3] تصویر: http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2014/07/pic014.jpg

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F5398%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25b4-%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25a8.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

[5] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F5398%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25b4-%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25a8.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

[6] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F5398%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25b4-%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25a8.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8

[7] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F5398%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%258a-%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%258a%25d8%25b4-%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25ad%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25a8.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81%20%D9%88%20%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8