پایگاه خبری تحلیلی درچه

عقب نشینی گروهک تروریستی داعش از حومه لاذقیه

کدخبر: 3304
اسفند ۲۳, ۱۳۹۲ در ساعت ۴:۳۵ ب.ظ

daesh [1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درچه [2] به نقل از خبرگزاری مهر، پایگاه النشره به نقل از منابع امنیتی سوریه اعلام کرد: گروه تروریستی داعش به طور کامل از روستاها و مناطق حومه لاذقیه عقب نشینی کرده اند.

ارتش سوریه طی روزهای اخیر درگیریهای شدیدی با داعش در این مناطق داشت.

از سوی دیگر، درگیریهای داخلی تروریستها با یکدیگر در حومه لاذقیه توان عملیاتی داعش را دچار فرسایش کرده است.

[3] [4] [5] [6]

[1] تصویر: http://2rcheh.ir/wp-content/uploads/2014/03/daesh1.jpg

[2] پایگاه خبری تحلیلی درچه: http://dorchehnews.ir2rcheh.ir

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F3304%2F%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25a8-%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25da%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2584.html&linkname=%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F3304%2F%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25a8-%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25da%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2584.html&linkname=%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87

[5] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F3304%2F%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25a8-%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25da%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2584.html&linkname=%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87

[6] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F3304%2F%25d8%25b9%25d9%2582%25d8%25a8-%25d9%2586%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25da%25a9-%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2584.html&linkname=%D8%B9%D9%82%D8%A8%20%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DA%A9%20%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D9%88%D9%85%D9%87%20%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%82%DB%8C%D9%87