پایگاه خبری تحلیلی درچه

برگزاری پنجمین یادواره شهدای بی مزار

کدخبر: 2877
فروردین ۵, ۱۳۹۳ در ساعت ۱۰:۰۰ ق.ظ

shahid gomnam [1]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی درچه [2]  به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هیأت رزمندگان اسلام (عاشقان ثارالله) مراسم یادواره شهدای بی مزار را برگزار می کند. این مراسم شام پنج شنبه ۷ فروردین ماه از نماز مغرب و عشاء در مسجد مصلی برگزار خواهد شد. همچنین در ادامه به مدت ۷ شب مراسم سوگواری مادر شهدا، حضرت صدیقه طاهره (س) در این مسجد منعقد خواهد بود.

[3] [4] [5] [6]

[1] تصویر: http://2rcheh.ir/wp-content/uploads/2014/02/shahid-gomnam1.jpg

[2] پایگاه خبری تحلیلی درچه: http://dorchehnews.ir2rcheh.ir

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2877%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2877%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1

[5] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2877%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1

[6] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F2877%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1.html&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1