پایگاه خبری تحلیلی درچه

دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان /صوت

کدخبر: 28110
تیر ۱۰, ۱۳۹۵ در ساعت ۱۰:۵۱ ق.ظ

روز بیست و چهارم :

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِیهِ مَا یُرْضِیکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِمَّا یُؤْذِیکَ وَ أَسْأَلُکَ التَّوْفِیقَ فِیهِ لِأَنْ أُطِیعَکَ وَ لا أَعْصِیَکَ یَا جَوَادَ السَّائِلِینَ

خدایا در این ماه آنچه تو را خشنود مى کند از تو درخواست می کنم، و از آنچه تو را ناخشنود می کند به تو پناه مى آورم، و از تو در این ماه توفیق اطاعت و ترک نافرمانى ات را خواستارم، اى بخشنده به نیازمندان.
روز ماه مبارک رمضان24 [1]

 

[3] [4] [5] [6]

[1] تصویر: http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2016/05/روز-ماه-مبارک-رمضان24.jpg

[2] http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2016/05/BE-SOYE-FARDA.Track-24.mp3: http://dorchehnews.ir/wp-content/uploads/2016/05/BE-SOYE-FARDA.Track-24.mp3

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F28110%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b5.html&linkname=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%2F%D8%B5%D9%88%D8%AA

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F28110%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b5.html&linkname=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%2F%D8%B5%D9%88%D8%AA

[5] : https://www.addtoany.com/add_to/viber?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F28110%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b5.html&linkname=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%2F%D8%B5%D9%88%D8%AA

[6] : https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=http%3A%2F%2Fdorchehnews.ir%2F28110%2F%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b5.html&linkname=%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%2F%D8%B5%D9%88%D8%AA